CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

41,700

-700 (-1.65%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa41,500

Cao nhất42,000

Thấp nhất41,100

KLGD128,040

Vốn hóa3,414

Dư mua2,740

Dư bán6,130

Cao 52T 52,600

Thấp 52T39,900

KLBQ 52T135,990

NN mua3,000

% NN sở hữu79.69

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E8.21

F P/E6.43

BVPS30,164

P/B1.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: VNM AAA HPG FPT NTP
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh