CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

43,700

-300 (-0.68%)
19/02/2020 10:15

Mở cửa43,900

Cao nhất43,900

Thấp nhất43,250

KLGD47,700

Vốn hóa3,577

Dư mua11,280

Dư bán8,720

Cao 52T 52,600

Thấp 52T39,900

KLBQ 52T133,216

NN mua-

% NN sở hữu80.11

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E8.52

F P/E6.67

BVPS30,164

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: VNM NTP FPT REE AAA
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.64%

+/- Qua 1 tháng-4.38%

+/- Qua 1 quý-13.03%

+/- Qua 1 năm-3.88%

+/- Niêm yết+657.37%

Cao nhất 52 tuần (09/10/2019)*52,647

Thấp nhất 52 tuần (05/06/2019)*39,869

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)216,362

KLGD/Ngày (1 tháng)128,068

KLGD/Ngày (1 quý)81,057

KLGD/Ngày (1 năm)133,046

Nhiều nhất 52 tuần (08/08/2019)*620,260

Ít nhất 52 tuần (21/01/2020)*7,760