CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

50,700

1,500 (+3.05%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa49,200

Cao nhất51,000

Thấp nhất48,600

KLGD320,190

Vốn hóa4,150

Dư mua9,330

Dư bán7,430

Cao 52T 50,700

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T151,678

NN mua-

% NN sở hữu80.14

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E9.53

F P/E7.46

BVPS31,415

P/B1.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: AAA NTP VNM HPG FPT
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.29%

+/- Qua 1 tháng+12.67%

+/- Qua 1 quý+26.42%

+/- Qua 1 năm+32.85%

+/- Niêm yết+817.98%

Cao nhất 52 tuần (05/06/2020)*50,700

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*31,826

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)175,098

KLGD/Ngày (1 tháng)216,001

KLGD/Ngày (1 quý)215,198

KLGD/Ngày (1 năm)151,694

Nhiều nhất 52 tuần (08/08/2019)*620,260

Ít nhất 52 tuần (21/01/2020)*7,760