CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

47,700

-100 (-0.21%)
29/05/2020 15:00

Mở cửa47,800

Cao nhất48,150

Thấp nhất47,100

KLGD121,860

Vốn hóa3,905

Dư mua69,770

Dư bán6,870

Cao 52T 50,400

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T151,296

NN mua8,390

% NN sở hữu80.07

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E9.26

F P/E7.25

BVPS31,415

P/B1.52

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: HPG NTP FPT AAA VNM
Trending: HPG (64.591) - VNM (48.470) - MWG (45.625) - HVN (40.383) - FPT (34.204)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh