CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

44,500

200 (+0.45%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa43,900

Cao nhất45,600

Thấp nhất43,800

KLGD371,000

Vốn hóa3,643

Dư mua11,740

Dư bán7,070

Cao 52T 52,600

Thấp 52T39,900

KLBQ 52T134,833

NN mua163,510

% NN sở hữu79.80

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E8.58

F P/E6.72

BVPS30,164

P/B1.48

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: VNM AAA NTP FPT HPG
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh