CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

60,200

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa60,800

Cao nhất61,300

Thấp nhất60,000

KLGD108,340

Vốn hóa4,928

Dư mua46,160

Dư bán8,710

Cao 52T 61,000

Thấp 52T31,200

KLBQ 52T159,104

NN mua2,480

% NN sở hữu82.13

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E11.66

F P/E8.47

BVPS31,303

P/B1.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: VNM VHC HPG MWG PNJ
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh