CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP)

Binh Minh Plastics Joint Stock Company

43,800

-200 (-0.45%)
19/02/2020 11:29

Mở cửa43,900

Cao nhất43,900

Thấp nhất43,250

KLGD82,480

Vốn hóa3,586

Dư mua9,950

Dư bán13,270

Cao 52T 52,600

Thấp 52T39,900

KLBQ 52T133,216

NN mua-

% NN sở hữu80.11

Cổ tức TM3,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,164

P/E8.52

F P/E6.67

BVPS30,164

P/B1.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMP: VNM NTP FPT AAA REE
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nhựa Bình Minh