Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (HOSE: BMI)

Bao Minh Insurance Corporation

21,500

300 (+1.42%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa21,050

Cao nhất21,600

Thấp nhất21,050

KLGD167,260

Vốn hóa1,964

Dư mua19,040

Dư bán14,220

Cao 52T 26,200

Thấp 52T13,800

KLBQ 52T183,376

NN mua-

% NN sở hữu35.84

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,674

P/E12.66

F P/E10.47

BVPS25,194

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMI: BVH VCB BIC HPG BID
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.92%

+/- Qua 1 tháng+6.36%

+/- Qua 1 quý+4.66%

+/- Qua 1 năm-5.46%

+/- Niêm yết+3.37%

Cao nhất 52 tuần (20/08/2019)*26,205

Thấp nhất 52 tuần (24/03/2020)*13,804

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)179,437

KLGD/Ngày (1 tháng)249,139

KLGD/Ngày (1 quý)283,388

KLGD/Ngày (1 năm)183,376

Nhiều nhất 52 tuần (20/04/2020)*995,720

Ít nhất 52 tuần (14/01/2020)*100