CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG)

Binh Minh Garment Joint Stock Company

25,000

(%)
23/07/2019 15:03

Mở cửa23,500

Cao nhất23,500

Thấp nhất23,500

KLGD

Vốn hóa132

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,000

Thấp 52T13,800

KLBQ 52T436

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS3,113

P/E7.55

F P/E5.92

BVPS15,864

P/B1.48

Mã xem cùng BMG: DCG BMI BTD BVH CTG
Trending: HPG (26.625) - MWG (24.527) - VNM (24.246) - MBB (19.106) - VCB (18.028)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP May Bình Minh