CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (UPCoM: BMD)

Binh Thuan Environmental Urban Service Joint Sotck Company

11,800

(%)
31/03/2020 09:39

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa32

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,800

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T10

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,693

P/E6.97

F P/E9.28

BVPS12,336

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMD: MVY BLU HAM BTT BUD
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+19.19%

+/- Qua 1 năm+162.22%

+/- Niêm yết+51.01%

Cao nhất 52 tuần (07/02/2020)*13,800

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2019)*4,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)7

KLGD/Ngày (1 năm)10

Nhiều nhất 52 tuần (16/09/2019)*900

Ít nhất 52 tuần (17/10/2019)*100