CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (UPCoM: BMD)

Binh Thuan Environmental Urban Service Joint Sotck Company

11,800

(%)
31/03/2020 15:02

Mở cửa11,800

Cao nhất11,800

Thấp nhất11,800

KLGD

Vốn hóa32

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,800

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T10

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,693

P/E6.97

F P/E9.28

BVPS12,336

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMD: MVY BLU BTU SJD VNM
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận