CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC)

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

11,100

200 (+1.83%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa10,900

Cao nhất11,100

Thấp nhất10,300

KLGD21,970

Vốn hóa138

Dư mua2,760

Dư bán2,300

Cao 52T 17,000

Thấp 52T8,400

KLBQ 52T19,711

NN mua1,230

% NN sở hữu21.54

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,297

P/E9.02

F P/E9.06

BVPS16,430

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMC: DLG ROS HBC NT2 SAS
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khoáng sản Bình Định

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.71%

+/- Qua 1 tháng-3.13%

+/- Qua 1 quý+13.47%

+/- Qua 1 năm-23.62%

+/- Niêm yết+432.37%

Cao nhất 52 tuần (19/08/2019)*16,956

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2020)*8,385

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)18,385

KLGD/Ngày (1 tháng)15,803

KLGD/Ngày (1 quý)20,293

KLGD/Ngày (1 năm)19,711

Nhiều nhất 52 tuần (07/08/2019)*140,760

Ít nhất 52 tuần (10/12/2019)*950