CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC)

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

10,950

450 (+4.29%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa10,750

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,550

KLGD8,600

Vốn hóa136

Dư mua3,460

Dư bán14,350

Cao 52T 18,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T22,559

NN mua360

% NN sở hữu21.95

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,297

P/E8.10

F P/E8.13

BVPS16,209

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMC: PVS PVD ROS KSB IMP
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khoáng sản Bình Định

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2010CT Khoáng sản Bình Định Việt Nam - Malaysia1 (USD)40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2009CT Khoáng sản Bình Định Việt Nam - Malaysia1 (USD)40