CTCP Khoáng sản Bình Định (HOSE: BMC)

Binh Dinh Minerals Joint Stock Company

10,950

450 (+4.29%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa10,750

Cao nhất11,000

Thấp nhất10,550

KLGD8,600

Vốn hóa136

Dư mua3,460

Dư bán14,350

Cao 52T 18,200

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T22,559

NN mua360

% NN sở hữu21.95

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,297

P/E8.10

F P/E8.13

BVPS16,209

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BMC: PVS PVD ROS KSB IMP
Trending: MWG (69.965) - VNM (56.483) - HVN (54.766) - VCB (43.991) - VIC (39.487)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Khoáng sản Bình Định

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
18/03/2019Cá nhân nước ngoài622,0675.02Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước4,277,49734.52
CĐ Nhà nước5,888,19647.51Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định
Tổ chức nước ngoài1,275,77510.29
Tổ chức trong nước329,0952.66
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
20/03/2018Cá nhân nước ngoài547,3884.42Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước4,541,50836.65
CĐ Nhà nước5,888,19647.51Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Định
Tổ chức nước ngoài787,0266.35
Tổ chức trong nước628,5125.07
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
16/03/2017Cá nhân nước ngoài509,6034.11Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước5,147,88041.54
Tổ chức nước ngoài805,0466.50
Tổ chức trong nước5,930,10147.85