Bac Lieu Fisheries Joint Stock Company (HNX: BLF)

Supervising

3,400

(%)
06/22/2021 14:50

Open

High

Low

Vol

Market Cap.39.10

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High4,200

52Wk Low2,800

52Wk Avg Vol4,870

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)2.41

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*326

P/E10.43

F P/E6.11

BVPS13,564

P/B0.25

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with BLF: AAM ANV ACL ABT BNA
Trending: HPG (175,704) - MBB (147,378) - STB (108,403) - TCB (103,490) - VNM (97,675)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month-2.86%

+/- 1 quarter+3.03%

+/- 1 year+13.33%

+/- From listing date+13.33%

52 wk. High (04/16/2021)*4,200

52 wk. Low (07/17/2020)*2,800

Average Trading Volume/Day

Share vol./day2,680

Share vol./month4,496

Share vol./quarter10,030

Share vol./year4,870

52 Wk. Highest (04/23/2021)*132,113

52 Wk. Lowest (11/20/2020)*200

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.