CTCP VRG - Bảo Lộc (OTC: BJC)

Bao Loc VRG Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BJC: ASP FOX PLP SD3 XLV
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VRG - Bảo Lộc

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam18,482,61071.03
Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê2,576,5229.90
TCT Xây dựng - Thủy lợi 4 - CTCP2,298,1568.84
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2015Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam18,482,61071.03
Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê2,576,5229.90
TCT Xây dựng - Thủy lợi 4 - CTCP2,298,1568.84