CTCP VRG - Bảo Lộc (OTC: BJC)

Bao Loc VRG Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BJC: BHP
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VRG - Bảo Lộc

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ khác2,614,01210.05Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước23,407,28889.95
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2015CĐ khác2,614,01210.05Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước23,407,28889.95