CTCP VRG - Bảo Lộc (OTC: BJC)

Bao Loc VRG Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BJC: ASP FOX PLP SD3 XLV
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP VRG - Bảo Lộc

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Ông Đỗ Hữu PhướcCTHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Quang TrươngTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Văn AnhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Văn ThạcTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Võ Văn ThànhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn LậpTGĐ1960CN Kinh tế8,110N/A
Ông Hồ Ngọc PhươngPhó TGĐ1980Kỹ sưN/A
Ông Nguyễn Văn CườngKTT-CN Kinh tế2,074N/A
Bà Trần Thị Thanh NgaTBKS-N/a-N/A
Bà Lê Thanh NgọcThành viên BKS-N/a-N/A
Ông Triệu Kim ThủyThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2015Ông Đỗ Hữu PhướcCTHĐQT-N/a10,000N/A
Ông Lê Quang TrươngTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Văn AnhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Văn ThạcTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Võ Văn ThànhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn LậpTGĐ1960CN Kinh tế8,110N/A
Ông Nguyễn Văn CườngKTT-CN Kinh tế2,074N/A
Bà Trần Thị Thanh NgaTBKS-N/a-N/A
Bà Lê Thanh NgọcThành viên BKS-N/a-N/A
Ông Triệu Kim ThủyThành viên BKS-N/a-N/A