CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX: BII)

Bao Thu Industrial Development and Investment JSC

1,200

(%)
19/09/2019 15:00

Mở cửa1,200

Cao nhất1,200

Thấp nhất1,200

KLGD46,220

Vốn hóa69

Dư mua682,580

Dư bán861,280

Cao 52T 1,500

Thấp 52T700

KLBQ 52T370,935

NN mua-

% NN sở hữu3.54

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*57

P/E21.05

F P/E3.46

BVPS10,624

P/B0.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BII: SDP MPT ART IDJ TNG
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+9.09%

+/- Qua 1 quý+33.33%

+/- Qua 1 năm-7.69%

+/- Niêm yết-88.99%

Cao nhất 52 tuần (20/09/2018)*1,500

Thấp nhất 52 tuần (09/01/2019)*700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)190,357

KLGD/Ngày (1 tháng)390,803

KLGD/Ngày (1 quý)402,603

KLGD/Ngày (1 năm)370,935

Nhiều nhất 52 tuần (25/04/2019)*4,882,880

Ít nhất 52 tuần (15/02/2019)*6,800