CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX: BII)

Bao Thu Industrial Development and Investment JSC

Đang bị cảnh báo

700

-100 (-12.50%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa700

Cao nhất800

Thấp nhất700

KLGD244,010

Vốn hóa40

Dư mua1,771,090

Dư bán1,550,690

Cao 52T 1,200

Thấp 52T500

KLBQ 52T310,941

NN mua-

% NN sở hữu5.19

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,683

P/E-0.48

F P/E2.31

BVPS8,951

P/B0.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BII: DST VNM ROS HUT CTP
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-12.50%

+/- Qua 1 tháng-12.50%

+/- Qua 1 quý+16.67%

+/- Qua 1 năm-34.40%

+/- Niêm yết-92.80%

Cao nhất 52 tuần (29/08/2019)*1,156

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)300,170

KLGD/Ngày (1 tháng)776,700

KLGD/Ngày (1 quý)423,761

KLGD/Ngày (1 năm)310,386

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*2,796,342

Ít nhất 52 tuần (06/01/2020)*8,100