CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX: BII)

Bao Thu Industrial Development and Investment JSC

Đang bị cảnh báo

1,400

100 (+7.69%)
01/10/2020 12:37

Mở cửa1,400

Cao nhất1,400

Thấp nhất1,300

KLGD59,040

Vốn hóa81

Dư mua1,047,160

Dư bán739,960

Cao 52T 1,400

Thấp 52T500

KLBQ 52T349,301

NN mua-

% NN sở hữu4.67

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,683

P/E-0.77

F P/E3.75

BVPS8,883

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BII: FLC ACM PPI ITA MWG
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư