CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNX: BII)

Bao Thu Industrial Development and Investment JSC

700

(%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất600

KLGD155,902

Vốn hóa40

Dư mua516,798

Dư bán835,398

Cao 52T 1,200

Thấp 52T600

KLBQ 52T363,526

NN mua-

% NN sở hữu6.18

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-510

P/E-1.37

F P/E2.02

BVPS10,172

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BII: ART ACM AMV L14 PVX
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư