Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC)

BIDV Insurance Corporation

25,000

-200 (-0.79%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa25,200

Cao nhất25,200

Thấp nhất23,550

KLGD7,270

Vốn hóa2,932

Dư mua160

Dư bán13,160

Cao 52T 28,000

Thấp 52T18,500

KLBQ 52T5,928

NN mua6,000

% NN sở hữu47.62

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,587

P/E15.88

F P/E13.25

BVPS19,111

P/B1.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BIC: BVH BID BMI PVI VIC
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam