Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC)

BIDV Insurance Corporation

25,000

(%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa24,100

Cao nhất25,000

Thấp nhất24,100

KLGD1,570

Vốn hóa2,932

Dư mua170

Dư bán6,610

Cao 52T 28,000

Thấp 52T18,500

KLBQ 52T5,889

NN mua1,000

% NN sở hữu47.62

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,587

P/E15.75

F P/E13.15

BVPS19,111

P/B1.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BIC: BID BVH BMI VCB VIC
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam