Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC)

BIDV Insurance Corporation

20,250

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa2,375

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 28,000

Thấp 52T16,300

KLBQ 52T34,011

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,587

P/E12.76

F P/E10.65

BVPS19,193

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BIC: BVH BMI MBB HSG HPG
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam