Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HOSE: BHN)

Hanoi Beer Alcohol And Beverage Joint Stock Corporation

67,400

4,400 (+6.98%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa63,500

Cao nhất67,400

Thấp nhất63,500

KLGD27,210

Vốn hóa15,623

Dư mua590

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T41,000

KLBQ 52T6,830

NN mua30

% NN sở hữu17.46

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,281

P/E27.62

F P/E58.88

BVPS22,809

P/B2.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BHN: SAB VNM MSN BSR POW
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+14.24%

+/- Qua 1 tháng+37.55%

+/- Qua 1 quý+25.98%

+/- Qua 1 năm-12.35%

+/- Niêm yết+91.43%

Cao nhất 52 tuần (09/12/2019)*79,700

Thấp nhất 52 tuần (07/04/2020)*40,950

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)8,820

KLGD/Ngày (1 tháng)9,042

KLGD/Ngày (1 quý)7,455

KLGD/Ngày (1 năm)6,845

Nhiều nhất 52 tuần (21/04/2020)*75,730

Ít nhất 52 tuần (17/01/2020)*10