Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Chè Biển Hồ (UPCoM: BHG)

Bien Ho Tea Joint Stock Company

13,500

(%)
25/05/2022 11:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa120.63

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,500

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS19

P/E710.53

F P/E100.53

BVPS10,357

P/B1.30

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng BHG: CNA VIF ACG BCG PIT
Trending: HPG (125,803) - DIG (105,227) - FLC (90,828) - CEO (85,405) - MBB (68,556)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.