CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC)

Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company

11,850

550 (+4.87%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa11,300

Cao nhất11,850

Thấp nhất11,300

KLGD230,180

Vốn hóa677

Dư mua38,210

Dư bán19,960

Cao 52T 14,500

Thấp 52T9,400

KLBQ 52T196,787

NN mua16,150

% NN sở hữu3.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,165

P/E9.70

F P/E4.22

BVPS20,187

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BFC: DCM DPM HPG VNM MSN
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phân bón Bình Điền

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+10.23%

+/- Qua 1 tháng+1.28%

+/- Qua 1 quý-0.47%

+/- Qua 1 năm-18.79%

+/- Niêm yết-24.25%

Cao nhất 52 tuần (12/08/2019)*14,456

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*9,439

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)275,760

KLGD/Ngày (1 tháng)304,655

KLGD/Ngày (1 quý)486,107

KLGD/Ngày (1 năm)196,787

Nhiều nhất 52 tuần (20/05/2020)*1,836,780

Ít nhất 52 tuần (02/03/2020)*610