CTCP Điện tử Biên Hòa (UPCoM: BEL)

Viettronics Bien Hoa Joint Stock Company

10,400

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa10,400

Cao nhất10,400

Thấp nhất10,400

KLGD

Vốn hóa62

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,900

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T4,703

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,617

P/E3.97

F P/E12.43

BVPS11,223

P/B0.93

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BEL: DULICHDANANG SDA
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Điện tử Biên Hòa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý+4.59%

+/- Qua 1 năm-17.39%

+/- Niêm yết+36.11%

Cao nhất 52 tuần (15/10/2019)*13,867

Thấp nhất 52 tuần (12/03/2020)*7,572

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)89

KLGD/Ngày (1 năm)4,656

Nhiều nhất 52 tuần (01/06/2020)*724,400

Ít nhất 52 tuần (03/06/2020)*1