Binh Dinh Sugar Joint Stock Company (OTC: BDS)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (54,255) - VNM (45,816) - HSG (36,543) - MBB (36,009) - MWG (35,641)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Binh Dinh Sugar Joint Stock Company
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
04/22/2011Audited FS 2010
04/22/2011Annual report 2010
10/08/2010Annual report 2009
10/08/2010Audited FS for 2008
10/08/2010Annual report 2007

Binh Dinh Sugar Joint Stock Company

Name: Binh Dinh Sugar Joint Stock Company

Abbreviation:BISUCO

Address: Km 52 - Quốc lộ 19 - X.Tây Giang - H.Tây Sơn - T.Bình Định

Telephone: (84.256) 3884378 - 3884375 - 3884214

Fax: (84.256) 3884380

Email:bisuco@dng.vnn.vn

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Food Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 34,000,000,000

Listed shares: 3,400,000

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 4100480519

Establishment license: 62/2003/QÐ-UB

Issued date: 03/31/2003

Business license: 3503000027

Issued date: 03/31/2003

Main business scope:

- Sản xuất mua bán đường cát trắng, cồn công nghiệp và sản phẩm sau đường
- Mua bán vật tư phục vụ sản xuất đường
- Mua bán xăng dầu, thuốc trừ sâu, hàng nông sản thực phẩm, nước có gas, bia, rượu
- Sản xuất kinh doanh ván nhân tạo, bao bì các loại
- Dịch vụ sửa chữa, gia công cơ khí phục vụ hoạt động công nghiệp và gia dụng
- Dịch vụ nhân, lai tạo và cung ứng giống cây trồng
- Trồng rừng...

Tiền thân là CTy Đường Bình Định được cổ phần hóa vào ngày 31/03/2003.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.