Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HOSE: BCM)

Investment And Industrial Development Corporation

54,100

500 (+0.93%)
19/01/2021 09:37

Mở cửa55,500

Cao nhất55,500

Thấp nhất54,000

KLGD24,200

Vốn hóa55,993.50

Dư mua3,300

Dư bán3,700

Cao 52T 55,500

Thấp 52T15,900

KLBQ 52T60,517

NN mua-

% NN sở hữu1.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,332

P/E22.98

F P/E59.59

BVPS15,693

P/B3.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BCM: KBC GVR IDC HPG SZC
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.