Investment And Industrial Development Corporation (HOSE: BCM)

57,900

-100 (-0.17%)
01/26/2021 15:00

Open58,000

High59,100

Low55,000

Vol185,500

Market Cap.59,926.50

Remain Bid1,400

Remain Ask11,400

52Wk High58,000

52Wk Low15,900

52Wk Avg Vol65,315

Frgn Buy96,000

Frgn Owned(%)1.88

Dividend400

Dividend Yield0

Beta-

EPS*2,332

P/E24.87

F P/E64.48

BVPS15,693

P/B3.70

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with BCM: KBC HPG IDC ITA DXG
Trending: HPG (85,565) - ROS (79,529) - MBB (65,252) - SHB (65,069) - STB (53,119)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Investment And Industrial Development Corporation
DateCloseChangeVolume
01/26/202157,900-100 (-0.17%)185,500
01/25/202158,0001,300 (+2.29%)388,000
01/22/202156,7003,700 (+6.98%)383,000
01/21/202153,0001,200 (+2.32%)121,100
01/20/202151,800-100 (-0.19%)129,000
Volume: share, Price: Dong
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
11/25/2020BCM Dividend payment in cash with 4.00% for 2019 (Record date)
11/25/2020BCM Dividend payment in cash with 4.00% for 2019
06/27/2019BCM 2018's Dividend payment in cash with 6% (Record date)
06/27/2019BCM 2018's Dividend payment in cash with 6%
10/30/2020Consolidated FS Quarter 3 of 2020
10/30/2020Parent Company FS Quarter 3 of 2020
08/28/2020Reviewed Parent Company FS the first 6 month of 2020
08/28/2020Reviewed Consolidated FS the first 6 month of 2020
08/06/2020Consolidated FS Quarter 2 of 2020

Investment And Industrial Development Corporation

Name: Investment And Industrial Development Corporation

Abbreviation:BECAMEX IDC CORP

Address: Số 230 - Đại lộ Bình Dương - P. Phú Hòa - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

Telephone: (84.274) 382 2655

Fax: (84.274) 382 2713

Email:Becamex@.hcm.vnn.vn

Website:http://www.becamex.com.vn

Exchange: HOSE

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Real Estate

Listing date: 08/31/2020

Chartered capital: 10,350,000,000,000

Listed shares: 1,035,000,000

Shares outstanding: 1,035,000,000

Status: Operating

Tax code: 3700145020

Establishment license: 106/2006/QĐ-UBND

Issued date: 04/28/2006

Business license: 3700145020

Issued date: 06/03/2010

Main business scope:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân
- Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT
- Đầu tư tài chính
- Hoạt động trong lĩnh vực bệnh viện, y tế, giáo dục

- 1976: Ben Cat General Trade Company (Becamex) was established;
- 1992: Merged into provincial-level companies and renamed as Song Be Import - Export - Trade Company (Becamex);
- 1999: Renamed as Investment - Development - Trade Company (BECAMEX Corp.);
- 28/04/2006: Investment and Industrial Development (Becamex IDC Corp.) was established on the basis of restructuring Investment - Development - Trade Company (Becamex) under the Decision No.106/2006/QD-UBND issued by Binh Duong Provincial People's Committee;
- 19/01/2010: Transformed into Investment and Industrial Development Corporation under the model of Parent company - Subsidiary;
- 27/09/2018: Transformed into Investment and Industrial Development Joint Stock Corporation with a charter capital of VND10,125,811,000,001;

ItemsUnit
PriceVND
VolumeShares
Foreigner's, Yield%
Mkt CapbVND
Financial indicatorsmVND
EPS, BVPS, DividendVND
P/E, F P/E, P/BTimes
ROS, ROA, ROE%
1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.