Ngân hàng Ngoại Thương Lào (Lao: BCEL)

Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BCEL: LAOVIETBANK
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng Ngoại Thương Lào
- Huy động vốn
- Hoạt động tín dụng
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ...

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tênMr. Sonexay Sitphasay
• Chức vụTổng Giám Đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoạiNULL

Thông tin thành lập

Loại hình công tyNgân hàng
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
- Ngân Hàng Ngoại Thương Lào (BCEL) được thành lập vào cuối năm 1975 và bắt đầu hoạt động từ năm 1976
- Tháng 11/1989, BCEL đã được chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại.
Trụ sở chính
• Địa chỉNo 01 - Pangkham Street - Ban Xiengnheun - Chanthabouly District - Vientiane Lao PDR
• Điện thoại(856-21) 213200
• Fax(856-21) 213202
• Emailbcelhqv@bcel.com.la
• Websitehttp://www.bcel.com.la
Văn phòng đại diện