Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao (Lao: BCEL)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (81,082) - ROS (75,575) - MBB (68,181) - SHB (63,282) - STB (59,805)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao
H

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• TelephoneNULL

Basic Information

Company typeBank
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• AddressNo 01 - Pangkham Street - Ban Xiengnheun - Chanthabouly District - Vientiane Lao PDR
• Telephone(856-21) 213200
• Fax(856-21) 213202
• Emailbcelhqv@bcel.com.la
• Websitehttp://www.bcel.com.la
Representative offices
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.