Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng
Mã xem cùng BCEL: ORS SHS
Trending: NVL (102,036) - HPG (87,372) - DIG (58,696) - CEO (54,858) - HAG (51,949)
ĐVT: Triệu đồng
ĐVT: Triệu đồng
09/01/2013BCTC Soát xét quý 3 năm 2012
04/09/2012BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2012
04/09/2012BCTC Soát xét quý 1 năm 2012
04/09/2012BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011
30/03/2012BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2011

Ngân hàng Ngoại Thương Lào

Tên đầy đủ: Ngân hàng Ngoại Thương Lào

Tên tiếng Anh: Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao

Tên viết tắt:BCEL

Địa chỉ: No 01 - Pangkham Street - Ban Xiengnheun - Chanthabouly District - Vientiane Lao PDR

Người công bố thông tin: NULL

Điện thoại: (856-21) 213200

Fax: (856-21) 213202

Email:bcelhqv@bcel.com.la

Website:https://www.bcel.com.la

Sàn giao dịch: Lào

Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm

Ngành: Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan

Ngày niêm yết: 11/01/2011

Vốn điều lệ: 682,888,000,000

Số CP niêm yết: 136,577,600

Số CP đang LH: 136,577,600

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế:

GPTL:

Ngày cấp:

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Huy động vốn
- Hoạt động tín dụng
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ...

- Ngân Hàng Ngoại Thương Lào (BCEL) được thành lập vào cuối năm 1975 và bắt đầu hoạt động từ năm 1976
- Tháng 11/1989, BCEL đã được chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại.

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánLAK
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaLAKb
  Thông tin tài chínhLAKm
  EPS, BVPS, Cổ tức TMLAK
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.