Ngân hàng Ngoại Thương Lào (Lao: BCEL)

Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BCEL: LAOVIETBANK
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng Ngoại Thương Lào
ĐVT: Triệu đồng
Loading...
ĐVT: Triệu đồng
09/01/2013BCTC Soát xét quý 3 năm 2012
04/09/2012BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2012
04/09/2012BCTC Soát xét quý 1 năm 2012
04/09/2012BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011
30/03/2012BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2011

Ngân hàng Ngoại Thương Lào

Tên đầy đủ: Ngân hàng Ngoại Thương Lào

Tên tiếng Anh: Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao

Tên viết tắt:BCEL

Địa chỉ: No 01 - Pangkham Street - Ban Xiengnheun - Chanthabouly District - Vientiane Lao PDR

Người công bố thông tin: NULL

Điện thoại: (856-21) 213200

Fax: (856-21) 213202

Email:bcelhqv@bcel.com.la

Website:http://www.bcel.com.la

Sàn giao dịch: Lào

Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm

Ngành: Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan

Ngày niêm yết: 11/01/2011

Vốn điều lệ: 682,888,000,000

Số CP niêm yết: 136,577,600

Số CP đang LH: 136,577,600

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế:

GPTL:

Ngày cấp:

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Huy động vốn
- Hoạt động tín dụng
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ...

- Ngân Hàng Ngoại Thương Lào (BCEL) được thành lập vào cuối năm 1975 và bắt đầu hoạt động từ năm 1976
- Tháng 11/1989, BCEL đã được chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại.

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánLAK
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaLAKb
  Thông tin tài chínhLAKm
  EPS, BVPS, Cổ tức TMLAK
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.