CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE)

Binh Duong Construction & Civil Engineering JSC

8,610

560 (+6.96%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa8,610

Cao nhất8,610

Thấp nhất8,600

KLGD306,950

Vốn hóa258

Dư mua308,950

Dư bán

Cao 52T 8,600

Thấp 52T6,400

KLBQ 52T62,686

NN mua-

% NN sở hữu3.81

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,029

P/E7.82

F P/E7

BVPS11,034

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BCE: TDC HPG LDG AAA FPT
Trending: HPG (61.341) - VNM (43.922) - HVN (32.379) - MWG (32.378) - VN30F1M (26.997)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương