CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE)

Binh Duong Construction & Civil Engineering JSC

10,700

(%)
29/07/2021 11:29

Mở cửa10,700

Cao nhất10,700

Thấp nhất10,550

KLGD12,800

Vốn hóa374.50

Dư mua12,000

Dư bán18,200

Cao 52T 13,100

Thấp 52T6,100

KLBQ 52T225,971

NN mua-

% NN sở hữu1.89

Cổ tức TM2,100

T/S cổ tức0.20

Beta-

EPS*915

P/E11.69

F P/E5.80

BVPS11,280

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng BCE: CTG POW BCM IJC VNM
Trending: HPG (152,765) - MBB (123,577) - TCB (103,517) - CTG (101,624) - STB (91,576)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.