CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE)

Binh Duong Construction & Civil Engineering JSC

7,750

-180 (-2.27%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa7,900

Cao nhất7,930

Thấp nhất7,700

KLGD126,650

Vốn hóa232

Dư mua13,050

Dư bán9,870

Cao 52T 8,200

Thấp 52T5,500

KLBQ 52T82,864

NN mua-

% NN sở hữu3.43

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,029

P/E7.71

F P/E6.90

BVPS11,034

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BCE: HPG VNM ASM FPT LDG
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương