CTCP Bibica (HOSE: BBC)

Bibica Corporation

42,000

-2,600 (-5.83%)
30/03/2020 15:00

Mở cửa44,800

Cao nhất44,800

Thấp nhất42,000

KLGD110

Vốn hóa648

Dư mua100

Dư bán330

Cao 52T 68,500

Thấp 52T42,000

KLBQ 52T267

NN mua-

% NN sở hữu46.99

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,832

P/E7.65

F P/E6.25

BVPS65,099

P/B0.65

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BBC: VNM BHN KDC DBC AAM
Trending: VNM (73.129) - VCB (55.491) - MWG (54.657) - HVN (53.315) - VIC (43.162)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bibica

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-10.64%

+/- Qua 1 tháng-21.93%

+/- Qua 1 quý-31.71%

+/- Qua 1 năm-33.23%

+/- Niêm yết+236.81%

Cao nhất 52 tuần (17/04/2019)*68,500

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*42,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)972

KLGD/Ngày (1 tháng)761

KLGD/Ngày (1 quý)475

KLGD/Ngày (1 năm)267

Nhiều nhất 52 tuần (04/03/2020)*4,530

Ít nhất 52 tuần (03/04/2019)*10