CTCP Bibica (HOSE: BBC)

Bibica Corporation

48,500

500 (+1.04%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa48,300

Cao nhất48,500

Thấp nhất48,300

KLGD2,180

Vốn hóa748

Dư mua1,050

Dư bán1,340

Cao 52T 68,500

Thấp 52T42,000

KLBQ 52T861

NN mua-

% NN sở hữu46.68

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,832

P/E8.23

F P/E6.73

BVPS65,170

P/B0.74

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BBC: SAB DBC VHM SBV ABT
Trending: HPG (50.957) - VNM (35.785) - FLC (28.620) - ITA (27.848) - MWG (26.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bibica