CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

45,000

(%)
24/02/2020 15:04

Mở cửa45,000

Cao nhất45,000

Thấp nhất45,000

KLGD500

Vốn hóa369

Dư mua2,600

Dư bán5,600

Cao 52T 73,200

Thấp 52T24,900

KLBQ 52T11,207

NN mua-

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*10,369

P/E4.34

F P/E4.62

BVPS22,091

P/B2.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: TIP SIP HDB NTC NRC
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Sự kiện sắp diễn ra