CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

39,800

300 (+0.76%)
04/08/2020 15:04

Mở cửa39,500

Cao nhất39,800

Thấp nhất39,500

KLGD2,100

Vốn hóa326

Dư mua5,600

Dư bán2,500

Cao 52T 69,400

Thấp 52T36,800

KLBQ 52T7,455

NN mua100

% NN sở hữu1.70

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,854

P/E4.01

F P/E2.99

BVPS21,228

P/B1.87

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: NTC VGG VRE SZB BCM
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất