CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

45,800

-200 (-0.43%)
20/02/2020 11:52

Mở cửa46,000

Cao nhất46,000

Thấp nhất45,800

KLGD600

Vốn hóa376

Dư mua1,900

Dư bán4,000

Cao 52T 73,200

Thấp 52T24,900

KLBQ 52T11,155

NN mua-

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*10,369

P/E4.44

F P/E4.72

BVPS22,091

P/B2.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: VCS SIP ACV D2D TIP
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.35%

+/- Qua 1 tháng-4.58%

+/- Qua 1 quý+9.68%

+/- Qua 1 năm+84.11%

+/- Niêm yết+239.71%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*73,195

Thấp nhất 52 tuần (20/02/2019)*24,877

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,417

KLGD/Ngày (1 tháng)721

KLGD/Ngày (1 quý)2,876

KLGD/Ngày (1 năm)11,157

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*118,000

Ít nhất 52 tuần (21/02/2019)*60