CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

39,000

-900 (-2.26%)
31/03/2020 15:03

Mở cửa39,900

Cao nhất39,900

Thấp nhất39,000

KLGD1,500

Vốn hóa320

Dư mua5,700

Dư bán2,900

Cao 52T 73,200

Thấp 52T31,800

KLBQ 52T11,468

NN mua-

% NN sở hữu1.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,854

P/E4.05

F P/E4.10

BVPS22,091

P/B1.77

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: WSB NTC TIP D2D IDV
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.99%

+/- Qua 1 tháng-9.30%

+/- Qua 1 quý-22.62%

+/- Qua 1 năm+22.69%

+/- Niêm yết+189.27%

Cao nhất 52 tuần (06/08/2019)*73,195

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2019)*31,787

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,633

KLGD/Ngày (1 tháng)2,850

KLGD/Ngày (1 quý)2,007

KLGD/Ngày (1 năm)11,422

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*118,000

Ít nhất 52 tuần (17/05/2019)*100