CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

44,000

500 (+1.15%)
10/08/2020 15:05

Mở cửa44,000

Cao nhất44,000

Thấp nhất43,500

KLGD1,500

Vốn hóa361

Dư mua11,600

Dư bán3,400

Cao 52T 65,300

Thấp 52T36,800

KLBQ 52T6,474

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,854

P/E4.41

F P/E3.29

BVPS21,228

P/B2.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: TIP NTC HDB IDV VNM
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+11.39%

+/- Qua 1 tháng+10%

+/- Qua 1 quý+12.82%

+/- Qua 1 năm-33.39%

+/- Niêm yết+243.99%

Cao nhất 52 tuần (12/08/2019)*65,257

Thấp nhất 52 tuần (23/03/2020)*36,810

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,133

KLGD/Ngày (1 tháng)4,586

KLGD/Ngày (1 quý)3,382

KLGD/Ngày (1 năm)6,474

Nhiều nhất 52 tuần (05/09/2019)*87,200

Ít nhất 52 tuần (10/06/2020)*40