CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

44,000

500 (+1.15%)
10/08/2020 15:05

Mở cửa44,000

Cao nhất44,000

Thấp nhất43,500

KLGD1,500

Vốn hóa361

Dư mua11,600

Dư bán3,400

Cao 52T 65,300

Thấp 52T36,800

KLBQ 52T6,474

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,854

P/E4.41

F P/E3.29

BVPS21,228

P/B2.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: TIP NTC HDB IDV VNM
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất