CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

48,000

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa48,000

Cao nhất48,000

Thấp nhất48,000

KLGD2,000

Vốn hóa394

Dư mua900

Dư bán4,700

Cao 52T 73,200

Thấp 52T20,900

KLBQ 52T11,111

NN mua-

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*10,369

P/E4.63

F P/E4.93

BVPS22,091

P/B2.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: TIP D2D IDV NTC PGD
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất