CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

42,100

-100 (-0.24%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa41,000

Cao nhất42,100

Thấp nhất40,000

KLGD2,300

Vốn hóa345

Dư mua3,100

Dư bán7,500

Cao 52T 69,400

Thấp 52T36,800

KLBQ 52T9,802

NN mua1,100

% NN sở hữu1.79

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,854

P/E4.28

F P/E3.20

BVPS20,136

P/B2.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: NTC TIP HDB SZC SZL
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất