CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

48,000

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa48,000

Cao nhất48,000

Thấp nhất48,000

KLGD

Vốn hóa394

Dư mua300

Dư bán9,200

Cao 52T 73,200

Thấp 52T24,500

KLBQ 52T11,199

NN mua-

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*10,369

P/E4.63

F P/E4.93

BVPS22,091

P/B2.17

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: PHR POW NTC D2D CTG
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất