CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

66,000

(%)
02/08/2021 15:04

Mở cửa66,100

Cao nhất67,000

Thấp nhất66,000

KLGD10,000

Vốn hóa541.20

Dư mua3,919

Dư bán14,519

Cao 52T 96,900

Thấp 52T32,400

KLBQ 52T15,004

NN mua400

% NN sở hữu11.63

Cổ tức TM16,093

T/S cổ tức0.24

Beta-

EPS*16,993

P/E3.88

F P/E9.11

BVPS23,257

P/B2.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng BAX: SCI AGG FOC BCM API
Trending: HPG (157,443) - MBB (127,170) - CTG (107,158) - TCB (99,491) - VNM (88,521)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2020Cá nhân nước ngoài8,9000.11Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,166,85726.43
Tổ chức nước ngoài641,6007.82
Tổ chức trong nước5,382,64365.64
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài145,3001.77Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,715,34033.11
Tổ chức nước ngoài5,0000.06
Tổ chức trong nước5,334,36065.05
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân trong nước2,865,64034.95Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước2,957,76036.07Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai
Tổ chức trong nước2,376,60028.98CTCP TCT Tín Nghĩa
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.