CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

66,000

(%)
02/08/2021 15:04

Mở cửa66,100

Cao nhất67,000

Thấp nhất66,000

KLGD10,000

Vốn hóa541.20

Dư mua3,919

Dư bán14,519

Cao 52T 96,900

Thấp 52T32,400

KLBQ 52T15,004

NN mua400

% NN sở hữu11.63

Cổ tức TM16,093

T/S cổ tức0.24

Beta-

EPS*16,993

P/E3.88

F P/E9.11

BVPS23,257

P/B2.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng BAX: SCI AGG API BCM FOC
Trending: HPG (157,443) - MBB (127,170) - CTG (107,158) - TCB (99,491) - VNM (88,521)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2020Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa2,420,40029.52
Quách Trọng Nguyên530,4806.47
America LLC415,1005.06
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP TCT Tín Nghĩa2,376,60028.98
Quách Trọng Nguyên530,4806.47
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai2,957,76036.07
CTCP TCT Tín Nghĩa2,376,60028.98
Quách Trọng Nguyên530,4806.47
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.