Thong Nhat Joint Stock Company (HNX: BAX)

77,500

2,000 (+2.65%)
09/24/2021 15:05

Open75,500

High77,500

Low75,500

Vol900

Market Cap.635.50

Remain Bid1,659

Remain Ask3,667

52Wk High96,900

52Wk Low38,700

52Wk Avg Vol15,378

Frgn Buy200

Frgn Owned(%)12.29

Dividend16,093

Dividend Yield0.21

Beta0.31

EPS*16,993

P/E4.44

F P/E10.42

BVPS23,257

P/B3.25

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with BAX: API BCE AGG VRE BCM
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Cơ cấu lao động

12/31/2020

12/31/2020 12/31/2020

12/31/2019 12/31/2019

03/02/2018 03/02/2018

09/30/2016 09/30/2016

12/31/2015 12/31/2015

12/31/2013 12/31/2013

12/31/2012 12/31/2012

12/31/2011 12/31/2011

12/31/2010 12/31/2010

12/31/2009 12/31/2009

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.