CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

66,000

(%)
02/08/2021 15:04

Mở cửa66,100

Cao nhất67,000

Thấp nhất66,000

KLGD10,000

Vốn hóa541.20

Dư mua3,919

Dư bán14,519

Cao 52T 96,900

Thấp 52T32,400

KLBQ 52T15,004

NN mua400

% NN sở hữu11.63

Cổ tức TM16,093

T/S cổ tức0.24

Beta-

EPS*16,993

P/E3.88

F P/E9.11

BVPS23,257

P/B2.84

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng BAX: SCI AGG API FOC BCM
Trending: HPG (157,443) - MBB (127,170) - CTG (107,158) - TCB (99,491) - VNM (88,521)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu lao động

31/12/2020

31/12/2020 31/12/2020

31/12/2019 31/12/2019

02/03/2018 02/03/2018

30/09/2016 30/09/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.