CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

46,800

-300 (-0.64%)
21/09/2020 15:05

Mở cửa47,500

Cao nhất47,500

Thấp nhất46,800

KLGD2,400

Vốn hóa384

Dư mua4,500

Dư bán3,300

Cao 52T 49,100

Thấp 52T36,800

KLBQ 52T3,789

NN mua1,300

% NN sở hữu1.82

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*9,854

P/E4.78

F P/E3.57

BVPS21,228

P/B2.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: NTC ACB BCF IDV TIP
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài145,3001.77Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,715,34033.11
Tổ chức nước ngoài5,0000.06
Tổ chức trong nước5,334,36065.05
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân trong nước2,865,64034.95Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước2,957,76036.07Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai
Tổ chức trong nước2,376,60028.98CTCP TCT Tín Nghĩa
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016Cá nhân trong nước2,865,64034.95Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước2,957,76036.07Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai
Tổ chức trong nước2,376,60028.98CTCP TCT Tín Nghĩa