CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

47,000

(%)
14/02/2020 15:02

Mở cửa47,000

Cao nhất47,000

Thấp nhất47,000

KLGD

Vốn hóa385

Dư mua1,600

Dư bán5,700

Cao 52T 73,200

Thấp 52T24,900

KLBQ 52T11,132

NN mua-

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*10,369

P/E4.53

F P/E4.83

BVPS22,091

P/B2.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: VCS D2D ACV TIP SIP
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân trong nước2,865,64034.95Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước2,957,76036.07Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai
Tổ chức trong nước2,376,60028.98CTCP TCT Tín Nghĩa
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016Cá nhân trong nước2,865,64034.95Chart cơ cấu sở hửu
CĐ Nhà nước2,957,76036.07Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai
Tổ chức trong nước2,376,60028.98CTCP TCT Tín Nghĩa