CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

45,000

-1,900 (-4.05%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa45,000

Cao nhất45,000

Thấp nhất45,000

KLGD300

Vốn hóa369

Dư mua3,800

Dư bán6,000

Cao 52T 73,200

Thấp 52T24,900

KLBQ 52T11,161

NN mua-

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*10,369

P/E4.52

F P/E4.82

BVPS22,091

P/B2.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: TIP SIP HDB NTC D2D
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Cơ cấu lao động

02/03/2018

02/03/2018 02/03/2018

30/09/2016 30/09/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010