CTCP 482 (UPCoM: B82)

Joint Stock Company No 482

1,100

(%)
21/05/2019 15:02

Mở cửa1,100

Cao nhất1,100

Thấp nhất1,100

KLGD

Vốn hóa6

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 1,900

Thấp 52T600

KLBQ 52T1,484

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS9

P/E122.22

F P/E3.44

BVPS10,126

P/B0.11

Mã xem cùng B82: AC4 ACS AGR ASM ATB
Trending: VNM (21.904) - HPG (15.694) - MWG (15.361) - QNS (14.992) - VIC (14.160)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP 482