Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
ĐVT: Triệu đồng
Loading...
ĐVT: Triệu đồng
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Tổng số công ty: 0

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Địa chỉ: P1103A - Toà Nhà Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa – Tp.Hà Nội

Người công bố thông tin:

Điện thoại: (84.24) 3537 9515

Fax: (84.24) 3537 9532

Email:asean@aseanaudit.vn

Website:http://www.aseanaudit.vn

Sàn giao dịch: Khác

Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

Ngành: Dịch vụ pháp lý

Ngày niêm yết:

Vốn điều lệ: 1,688,000,000

Số CP niêm yết:

Số CP đang LH:

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế:

GPTL:

Ngày cấp:

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vồn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm)
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Kiểm tra thông tinh tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
- Dịch vụ soát sét báo cáo tài chính
- Tư vấn tài chính
- Dịch vụ kế toán
- Tư vấn thuế
- Dịch vụ định giá tài sản
- Tư vấn ứng dụng về công nghệ thông tin
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán
- Tư vấn quản lý
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật
- Dịch vụ làm thủ tục

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánVNĐ
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaTỷ đồng
  Thông tin tài chínhTriệu đồng
  EPS, BVPS, Cổ tức TMVNĐ
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.