Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN (Khác: AseanAudit)

Asean Auditing & Consulting Co., Ltd

Mã xem cùng ASEANAUDIT: CMI VANDIEM VIGER
Trending: NVL (98,149) - HPG (90,225) - DIG (65,512) - CEO (58,601) - HAG (53,387)
ĐVT: Triệu đồng
ĐVT: Triệu đồng
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Tổng số công ty: 0

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

Tên đầy đủ: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN

Tên tiếng Anh: Asean Auditing & Consulting Co., Ltd

Tên viết tắt:

Địa chỉ: P1103A - Toà Nhà Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa – Tp.Hà Nội

Người công bố thông tin:

Điện thoại: (84.24) 3537 9515

Fax: (84.24) 3537 9532

Email:asean@aseanaudit.vn

Website:http://www.aseanaudit.vn

Sàn giao dịch: Khác

Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ

Ngành: Dịch vụ pháp lý

Ngày niêm yết:

Vốn điều lệ: 1,688,000,000

Số CP niêm yết:

Số CP đang LH:

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế:

GPTL:

Ngày cấp:

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Kiểm toán báo cáo tài chính
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vồn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm)
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Kiểm tra thông tinh tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
- Dịch vụ soát sét báo cáo tài chính
- Tư vấn tài chính
- Dịch vụ kế toán
- Tư vấn thuế
- Dịch vụ định giá tài sản
- Tư vấn ứng dụng về công nghệ thông tin
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán
- Tư vấn quản lý
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật
- Dịch vụ làm thủ tục

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánVNĐ
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaTỷ đồng
  Thông tin tài chínhTriệu đồng
  EPS, BVPS, Cổ tức TMVNĐ
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.